Ostatnie wieści z placu budowy...
 2012-12-24  -  Święta :-) - 12 kom -
 2012-08-28  -  ESL CW: eR vs Team prOperty - 10 kom -
 2012-08-12  -  ESL: eR vs Syntax Gaming SC2 - 4 kom -
 2012-07-09  -  ESL: eR vs Winds of War - 9 kom -
 2012-05-13 - eR     vs     SF 3:2 (6:5)
 2012-04-30 - eR     vs     PP 3:2 (6:4)
 2012-02-15 - eR     vs     nB 0:4 (1:8)
 2012-02-12 - eR     vs     9k 4:1 (9:4)
 2012-02-07 - eR     vs     hwbg 4:1 (8:2)


Ekipa Remontowa Tour BETAStatus turnieju:
Zakończony
Informacje i zapisyFaza EliminacjiFaza GrupowaRunda Finałowa
Administracja

INFORMACJE O TURNIEJU
Termin turnieju2011-04-01 - 2011-04-01
Rodzaj turniejuTurniej otwarty
Status zapisówZapisy zamknięte / 1v1
Liczba uczestników45 / 320
Informacje

SYSTEM:


W zale??no??ci od ilo??ci zapisanych graczy do turnieju b?dzie on podzielony na 2 lub 3 rundy - ka??da z rund innego dnia:
Faza Eliminacji - Pi?tek 01.04.2011, start godz. 19:00
Faza Grupowa - Sobota 02.04.2011, start godz. 18:00.
Runda Fina??owa - Niedziela 03.04.2011, start godz. 18:00.
Przed rozegraniem pierwszej fazy turnieju niezb?dne jest potwierdzenie obecno??ci. Potwierdzanie obecno??ci uruchomione zostanie 1 godzin? przed startem Fazy Eliminacji.
Zar??wno w Fazie Eliminacji jak i w Fazie Grupowej mecze rozgrywane s? w grupach po 4-10 graczy systemem "Best of 1" ka??dy z ka??dym.
Z ka??dej grupy do nast?pnej fazy turnieju awansuje po dw??ch najlepszych graczy. O kolejno??ci w grupie decyduje ilo??? wygranych, a w przypadku takiej samej ilo??ci zwyci?stw - wynik bezpo??redniej walki mi?dzy graczami. W skrajnych przypadkach niezb?dne b?dzie przeprowadzenie dogrywki.
Runda Fina??owa to drabinka Double Elimination dla 8 lub 16 graczy. Zawodnicy na g??rze drabinki (Winner Bracket) rozgrywaj? gry systemem "Best of 3" (przegrany spada do drabinki ni??ej), za?? na dole drabinki (Lossers Bracket) systemem "Best of 1" (przegrany odpada z turnieju).
?cis??y fina?? to pojedynek "Best of 5", przy czym gracz zmierzaj?cy g??r? drabinki rozpoczyna gr? od stanu 1:0.
Podczas rozgrywek grupowych gracze spotykaj? si? na Battle.Net na kanale "Grupa X", gdzie "x" stanowi numer grupy, np. "Grupa 3", "Grupa 14".
W Rundzie Fina??owej wszyscy spotykamy si? na kanale "Ekipa Tour".

ZAPISY:


Udzia?? w turnieju mog? wzi?? tylko osoby, kt??re maj? autoryzowane przez admina konto na stronie www.ekiparemontowa.com, co wi???e si? w szczeg??lno??ci z poprawnie wype??nionym profilem - zw??aszcza je??li chodzi o Nick i Code konta na Battle.Net oraz link do profilu http://eu.battle.net.
Aby zapisa? si? na list? graczy w turnieju nale??y, po uprzednim zalogowaniu si? na stronie, wybra? turniej z Menu Turnieje -> 1v1 i klikn?? w link "ZAPISZ SI? DO TURNIEJU". Po wykonaniu tego nale??y sprawdzi?, czy Tw??j Nick widnieje na li??cie graczy zapisanych.
Zapisy do turnieju s? z regu??y uruchamiane kilka dni przed turniejem.

MAPY:


Podczas rozgrywania meczu systemem Best of 1 gracze ustalaj? map?, na kt??rej b?d? rozgrywa? spotkanie poprzez odrzucanie. Polega to na tym, ??e ka??dy z graczy na przemian odrzuca jedn? map? z Puli Map turniejowych do czasu pozostania ostatniej mapy.
Pula Map:
1. Shattered Temple
2. Metalopolis
3. XelNaga Caverns
4. Shakuras Plateau
5. ICCup Testbug
6. ICCup Pawn Re
7. Taldarim Altar LE

OBS?UGA:


Gracz, kt??ry przegra?? mecz niezw??ocznie zg??asza przegran? w skrypcie turniejowym w zak??adce "M??j Profil". W rozgrywkach grupowych wystarczy klikn?? na link "Zg??o?? przegran?" obok Nicka rywala. W Rundzie Fina??owej nale??y wybra? z listy wynik meczu i klikn?? wys??anie formularza.
We wspomnianej zak??adce "M??j Profil" ka??dy ma mo??liwo??? przejrzenia swojej grupy/grup oraz swoich dotychczasowych wynik??w.

UWAGI:


Gracz bior?cy udzia?? w turnieju ma obowi?zek zachowa? Replay z ka??dej gry. Mo??e by? on przydatny w sytuacjach spornych (disconnect, pr??by oszustw itp.). Na ???danie Organizatora gracz ma obowi?zek udost?pni? Replaye z rozegranych spotka??.
W przypadku disconnecta w przeci?gu 1 minuty od rozpocz?cia gry, spotkanie nale??y powt??rzy?.
Gracz ma prawo do rozgrywania spotkania bez obserwator??w (zalecamy takie rozwi?zanie), za wyj?tkiem wyznaczonych przez Organizatora obserwator??w i s?dzi??w oraz komentatora.
Sytuacje sporne, nie uwzgl?dnione w Regulaminie rozpatruje Organizator turnieju i on podejmuje stosowne decyzje.

ORGANIZATOR:


Organizatorem jest klan Ekipa Remontowa. Administratorzy w sk??adzie:
Mask.717, GG: 1634480
leoxander.840, GG: 9376194

LISTA ZAPISANYCH
Nick + codeUwagi
1.Gumis #222
2.kreator #148USUNIĘTY
3.inSaneSky #707
4.freak #948
5.quejinho #370
6.Matiz #629
7.Jaromir #718
8.nimek #664
9.electro #429
10.pelo #753
11.eXs #472
12.Athernal #587
13.TypeX #219
14.Butcherski #420
15.Netto #560
16.miNIrOx #270
17.viscuera #484
18.Never #482
19.IMPMata #256
20.throne #508
21.Darfin #265
22.Ametyst #354
23.maks #824
24.BandiT #706
25.seR #182
26.Banan #732
27.Himan #913
28.Erston #176
29.Arghezi #302
30.madara #145
31.akwed #481
32.vincento #549
33.AsSiStEr #790
34.Aka #623
35.Darek #631
36.Yeldy #670
37.Gauss #897
38.Rion #368
39.Cubbaaah #197
40.BlejZ #187
41.MagicPeszu #372
42.Sekanira #706
43.dzikusek #858
44.DeepDream #630
45.Goliath #770
46.DARKKKIS #825
(c)2010-2019 - Ekipa Remontowa - ver. 2.23